• پرتال عمران
  • پرتال معماری
 


مؤسسه تحقيق و توسعه خانه عمران به عنوان پايه‌گذار جريان بازآموزي مهندسي ساختمان در كشور، اينك با پشتوانه 400 نفر هيأت علمي مجرب خود و صدور بيش از 50000 نسخه گواهينامه تخصصي طي 15 سال گذشته، اقدام به پياده سازي نظـام تأييد شايستگي دست اندركاران صنـعـت سـاختـمان از طـريق طـرح و اجـراي پـودمان‌هاي آمـوزشـي جـامع جهـت پـرورش متخصصان كارآمد در زمينه‌هاي تخصصي ساخت و ساز نموده است. يكي از مهمترين و كاربردي‌ترين پودمان‌هاي طراحي شده توسط اين مركز، پودمان "سازنده حرفه‌اي" مي‌باشد كه در دو گروه الف) ويژه مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان و ب) ويژه سازندگان و ساير داوطلبان ساخت و ساز شهري ارائه شده است. در انتهاي اين پودمان به دانش‌آموختگان واجد شرايط، گواهينامه شايستگي حرفه‌اي ساخت و ساز (سازنده حرفه‌اي) و كارت هويت حرفه‌اي خانه عمران اعطا مي‌گردد.

 
مشخصات
نام ونام خانوادگي:   سابقه فعالیت (سال):  
آخرين مدرك تحصيلي:   مناطق شهرداری حوزه فعالیت :  
تلفن همراه:   تعداد ساختمان های ساخته شده بلندمرتبه :  
 زمینه فعالیت:   تعداد ساختمان های ساخته شده متعارف ( حدود 7 طبقه ) :  
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران می باشد.
Copytight 2012 CivilHouse - All Right Resserved