• پرتال عمران
  • پرتال معماری
 

عضویت در خبرنامه
   

خدمات طراحي وب
رتبه برتر
دریافت فایل
مشاوره
گواهینامه ساخت و ساز
وام آموزشی
سازنده حرفه ایی
كتاب دكتري
دعوت به همكاري در تاليف كتاب
زنجیره پایگاه اطلاع رسانی
تبلیغات بنری


 
جستجو (عنوان، چکیده ، کلمات کلیدی ،نویسنده) :  
 
 
   
عنوان مقاله: ساخت خانه امن در زیر زمین
 
خلاصه مقاله:
طراحان به دنبال طرحی جنبشی برای معماری هستند تا پناهگاهی امن و مطمئن در مکان‌های ناامن و در معرض طوفان‌های شدید بسازند.
پروژه‌ Ted Givens از میان 10 طرح در هنگ‌کنگ انتخاب شد.
هدف رهایی از راه‌های استاتیک ساخت و ایجاد روش استفاده از فن‌آوری است که در پاسخ به محیط به روش دینامیک کسب می‌شود. «پایداری حادث شده» نیروی طوفان‌ها و بادهای با سرعت بالا را ارزیابی می‌کند.
 
کلمات کلیدی:
ساخت- خانه- امن -زیر زمین
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: سوالات اسکیس سال 90-86
 
خلاصه مقاله:
سوالات اسکیس سال 90-86
 
کلمات کلیدی:
سوالات- اسکیس -سال- 90-86
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران
 
خلاصه مقاله:
بر اساس شواهد و مطالعات صورت گرفته در مورد مسکن و معماری روستایی، واحدهای مسکونی روستایی ضمن برخورداری از ارزش های معماری همانند، سادگی و بی پیرایگی؛ الگوهای بصری و زیبایی شناختی؛ انطباق با محیط طبیعی؛ هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی، استفاده از مصالح محلی و دانش بومی و ...؛ که به آن هویت خاصی می دهد دارای کاستی هایی چون آسیب پذیری در برابر سوانح طبیعی، ضعف سازه ای و آلودگی های محیطی منتج از تداخل فضاهای زیستی و معیشتی نیز می باشند. تحول آگاهانه در این معماری مستلزم شناخت و اطلاع از این خصوصیات است. در این میان شاخص های مسکن بومی می توانند نقش تعیین کننده ای در سمت و سو؛ و جهت گیری نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن و طراحی و اقداماتی که در این زمینه باید صورت پذیرد ایفا نمایند. این مقاله با تعریف و تدوین شاخص های مسکن روستایی و شناخت عناصر، کمیت ها و کیفیت های فضایی آن؛ تفاوت های موجود در نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و با تاکید بر ضرورت پرهیز از برنامه ها و اقدامات یکسان و مشابه در مناطق روستایی؛ بستر لازم برای تصمیم گیری متناسب با قوت ها و ضعف های مسکن در پهنه های مختلف جغرافیایی کشور را مهیا سازد.
 
کلمات کلیدی:
شاخص - معماری- مسکن- روستا- ایران
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: روان شناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری
 
خلاصه مقاله:
این مقاله با مروری کوتاه بر روند ایجاد و گسترش روان شناسی محیطی و ارتباط آن با طراحی کالبدی سعی در معرفی این دانش نوین - که بیش از سه دهه از عمر آن نمی گذرد - به معماران، طراحان شهری و معماران طراحی منظر دارد. مقاله مزبور همچنین توجه خود را به معرفی مفاهیمی در روان شناسی محیطی چون ادراک محیطی، مقرر رفتاری، معینی گری کالبدی، نیازهای انسان، توانش های محیطی و معنای محیط که می توانند اهمیت ویژه ای برای طراحان محیطی داشته باشند معطوف ساخته است. در این مقاله، ارایه مباحثی در مورد ارتباط بین رفتار انسان و محیط کالبدی و اهمیت شناخت این ارتباط برای مقاصد طراحی (به ویژه معماری و طراحی شهری) به دلیل ایجاد یک چارچوب کلی برای تحلیل رابطه انسان با محیط ارایه شده است. در انتها این نوشته اهمیت ایجاد دروس مربوط به این دانش را در مدارس معماری ایران مورد تاکید قرار می دهد.
 
کلمات کلیدی:
روان شناسی- محیط- دانش- خدمت- معماری-طراحی شهری
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: شیوه پژوهش در معماری
 
خلاصه مقاله:
این پژوهش در پی پرسش از علت وجودی، و توانایی تحقیق ابژکتیو در معماری است.

دگرگونی مفهوم حقیقت و به تبع آن هنر و معماری در متافیزیک، معماری را که در نسبت با تخنه، دانایی عملی محسوب می گشت، به متعلق معرفت نزول می دهد و بدین ترتیب تحصل شیوه تامل به حقیقت قرار می گیرد. مهم ترین یافته این تحقیق که به روشی تحلیلی - دیرینه شناختی به انجام می رسد، پویه ای است، جهت گذر از این تحصل. بر این اساس تحقیق بیش از آنکه جستجوی حقیقت باشد به تحقق رساندن حقیقت و پی افکنی خواهد بود. لذا جهان فراز آمده هر اثر هنری و از جمله معماری، موضوع اندیشه و یا محتوای تحقیق نیست بلکه خود عنصری است که امکان اندیشه را فراهم می آورد. این رویکرد مفهوم تحقیق در معماری را از اندیشه به معماری، به اندیشه با معماری تغییر می دهد.
 
کلمات کلیدی:
شیوه -پژوهش - معماری-هنر-متافیزیک-علم
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: حکمت معماری اسلامی، جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران
 
خلاصه مقاله:
تعریف های گوناگونی به منظور تبیین معماری اسلامی ارایه شده اند، که اغلب جنبه های مادی و ظاهری موضوع را مورد توجه قرار داده اند. پیشنهاد این مقاله، رویکرد حکمی به معماری اسلامی است. بر اساس چنین نگرشی آنچه میان مخاطب و پدید آورنده ی اثر هنری، به عنوان واسطه قرار می گیرد، رسانه ای از آموزه های معنوی و ملکات روح انگیز الهی است. معمار سالکی است که با رشد معنوی و کسب فضایل اخلاقی، ابزار توسعه ی فیض الهی را در کالبد جهان مادی ممکن سازد. و با کسب شناخت حقیقی از جهان هستی، به مرتبه فنای فی الله رسیده، جریان حکمت الهی را در وجود خویش بازپروری می نماید. نگرش حکمی به معماری اسلامی، در اصل، نگرشی درون زاست؛ نگرشی که می تواند موجبات بازتعریف یک معماری اسلامی پیشرو را فراهم آورد. آینده معماری اسلامی تنها در سایه چنین رویکردی قابلیت تعریف می یابد، نگرشی که تبلور عینی آن را می توان در شیوه اصفهانی، به خوبی مشاهده نمود.
 
کلمات کلیدی:
حکمت -معمار- اسلام- جستجو - ژرف- ساخت - معنوی- معماری - ایران
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: آموزش نقد معماری تقویت خلاقیت دانشجویان با روش تحلیل همه جانبه آثار معماری
 
خلاصه مقاله:
" نقد معماری" موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در آموزش معماری محسوب می شود. روشهای متنوعی از سوی اساتید با هدف آموزش " نقدمعماری" به کار گرفته میشود که هر یک تا اندازه ای در این مسیر موفق عمل بوده اند. شیوه ی پیشنهادی این مقاله، مبتنی بر برخورد با معماری به مثابه یک موضوع ارتباطی میان معمار و مخاطب است. براساس چنین رویکردی می توان از دانشجویان خواست تا از شش منظر به تحلیل یک اثر معماری بپردازند: 1- تحلیل رمزگان و نشانه های بصری به کمک نشانه شناسی (دیدگاه کلاسیک) 2- بازخوانی نیت و اندیشه های معمار به عنوان مبدع اثر، برمبنای ساختار تاویل و ویژگی های پدید آورنده (دیدگاه رومانتیک). 3- تحلیل صورت و فرم معماری برمبنای شکل خارجی بنا (دیدگاه فرمی). 4- تحلیل بافت و زمینه اجتماعی و سیاسی برپایی بنا (دیدگاه زمینه ای). 5- تحلیل برداشتها و نظرات مخاطب (دیدگاه پدیدار شناسانه).6- تحلیل ویژگی های تماسی و فرآیند ساخت پروژه (دیدگاه رسانه ای).
 
کلمات کلیدی:
آموزش- نقد- معمار- خلاقیت- دانشجویان- تحلیل -آثار -معماری
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: کیفیت آموزش و کار حرفه ای در ایجاد همسازی بین فضا و سازه در معماری معاصر غرب
 
خلاصه مقاله:
انقلاب صنعتی تحولاتی را در آموزش و کار حرفه ای معماری معاصر غرب بدنبال می آورد شامل تقسیم وظایف معمار، ایجاد مدارس تکنیکی، تولید مصالح جدید و پر قدرت، توسعه علوم و تکنولوژی سازه ای، جدایی تئوری و عمل، و صرفه اقتصادی. در سایه این تحولات، معمار و مهندس سازه هماهنگی لازمه را پیدا نمی کنند و به تبع آن، بناهایی ایجاد می شوند که در آنها فضا و سازه منفصل از یکدیگر می باشند. پیامدهای نابهنجار این دو گانگی، بحث کیفیت آموزش و کار حرفه ای معماری برای ایجاد همسازی بین فضاو سازه را بر اساس وضع موجود مطرح می کند . هدف از این مقاله، بررسی دقیقتر این موضوع بصورت کاربردی و جلب توجه معماران و مهندسان سازه به کیفیت همسازی فضا و سازه و چگونگی همکاری واقعی میان آنها می باشد. بررسی مبانی ایجاد سازش بین فضا و سازه نتیجه می دهد که همسازی بر پایه معیارهای هماهنگی در معماری و عوامل بوجود آورنده سازگاری در معماری گذشته ایجاد می شود و شامل"مفاهیم فضاو سازه" و " نگرش جامع" میباشد. فضای معماری فضایی کیفی است و مبین خصوصیات فضای وجودی انسان می باشد. سازه به مفهوم ترکیبی منسجم از عناصر ساختمانی مقاوم و باربر است که دارای الزاماتی از قبیل قاعده و هندسه می باشد. در نگرش جامع، فضاو سازه (و بقیه اجزا) بصورت پیوسته با هم و مرتبط با کل طرح می شوند. همچنین همکاری بین معمار و مهندس سازه(و سایر مهندسین) برمبنای مفهوم کل انجام می شود و باید مبتنی بر تبادل نظر از ابتدا تا انتهای طراحی باشد.
 
کلمات کلیدی:
آموزش - کار- حرفه ای-همسازی - فضا- سازه - معمار- معاصر-غرب
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری
 
خلاصه مقاله:
بمنظور تدوین مبانی آفرینشگری در فرآیند طراحی معماری، در گام نخست به تعریف واژه ‌های محوری چون خلاقیت، هوش و حافظه پرداخته شده است. رویکردهای اصلی آفرینشگری عبارتند از: آفرینشگری با محوریت شخص خلاق، فرآیند ذهنی، محیط، و انجام عمل. شیوه‌ های پرورش آفرینشگری عبارتند از: خود شکوفایی، اعتماد به خود، پذیرا بودن تجربه، آموزش مقتضی و آموزش خلاق، پرورش خلاقیت درونی دانشجویان، آموزش فرآیندها و تدابیر اندیشه خلاقانه، ایجاد بستر و محیط مناسب برای بروز خلاقیت، در کنار تکرار هدفمند فرآیند طراحی؛ از راهبردهایی است که می‌ توان به کمک آنها توانمندی‌ های بالقوه دانشجویان را در زمینه‌ طراحی معماری بهبود بخشید. استفاده از قدرت استدلال و منطق دانشجویان در کنار تحریک توانایی ‌های ایشان در ارایه ایده‌ های بدیع، پرورش هم ‌زمان و متعامل هوش فضایی و خلاقیت، از مسایلی است که باید به صورت هوشیارانه از طرف اساتید محترم برنامه ‌ریزی شده، در برنامه آموزشی مستقیم و غیر مستقیم دانشجویان قرار گیرد.
 
کلمات کلیدی:
آفرینشگر- آموزش- خلاقانه - طراح- معماری-آموزش
 
ادامه مطلب
   
عنوان مقاله: بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم
 
خلاصه مقاله:
در این پژوهش موضوع نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. طرح مسئله ضرورت تناسب فرم و عملکرد معماری و همچنین اهمیت مسجد به لحاظ نقش خاص آن در نظام اجتماعی زندگی شهری و اهمیت معانی تداعی شده آن. زمینه ساز بررسی معماری بیرونی مسجد به تفکیک دو تیپ سنتی و نوآورانه در جهت تداعی معنا و انتقال مفهوم شد. 14 مسجد، 7 نمونه سنتی و 7 نمونه نوآورانه انتخاب شده اند. 4 گروه پاسخ دهنده به منظور ساختار ذهنی فردی برای تدوین صفتهای دو قطبی مورد نیاز در این آزمون بهره جسته شده است.
نتایج اولیه پژوهش نشان می دهد که دو تیپ معماری سنتی و نوآورانه برای استفاده کنندگان قابل تشخیص بوده و در غالب موارد به استثنای گروه جوانان، تیپ سنتی از مطلوبیت بیشتری برای معماری مسجد برخوردار بوده است. ابعاد معنایی شناسایی و رابطه آن با ترجیحات محیطی و مصداق ها و نمونه های محیطی آنها به دلیل طولانی شدن مطلب در مقاله ای دیگرارائه خواهد شد.
 
کلمات کلیدی:
روانشناسی محیطی- زیباشناسی تجربی- معماری مسجد- استفاده کنندگان - ادراک و معنا- تکنیک سنجش-عمران-معماری
 
ادامه مطلب
    از 4      
 
     
OpenSEES
آزمون نظام
Cdownload
روزانه آكادمي
دوره اختصاصی
Architects
etabs & safe
نشست معماري داخلي
3D MAX
GIS
اجراي عمراني
طراحی داخلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران می باشد.
Copytight 2012 CivilHouse - All Right Resserved